Lakowanie

Fuji Triasz jest unikalnym cementem glasjonomerowym uwalniającym wyjątkowo duże ilości fluoru, który zapewnia właściwą ochronę zębów z grupy wysokiego ryzyka.

Cement ten dzięki ochronie fluorowej zapobiega rozwojowi próchnicy przez 24 miesiące, uwalnia 6 razy więcej fluoru niż inne glasjonomery i również dużo więcej niż laki oparte na żywicach kompozytowych.

GC Fuji Triasz tworzy półprzepuszczalną ”skórę” zabezpieczającą ząb przed działaniem kwasów i bakterii bez równoczesnego blokowania przechodzenia jonów wapniowych i fosforanowych. Współdziałanie tych jonów umożliwia remineralizację zębów.

lakowanie