Badania pod kątem bakterii w kieszonkach dziąsłowych PET

Zapalenie przyzębia (periodontitis) jest najczęściej przewlekłym stanem zapalnym tkanek otaczających ząb: dziąsła, włókna aparatu zawieszeniowego i kości wyrostka zębodołowego.

Według współczesnych poglądów główną jego przyczyną jest infekcja wywołana przez określone typy bakterii występujące w płytce nazębnej, ale bardzo ważną rolę odgrywa również układ immunologiczny pacjenta.

Stała obecność drobnoustrojów oraz trwanie zapalenia wpływa również na stan całego organizmu – może przyczynić się do wystąpienia schorzeń układu sercowo-naczyniowego i /lub cukrzycy.

Dlatego leczenie periodontitis, w sposób celowany i długoczasowy, powinno być ukierunkowane na wyeliminowanie lub przynajmniej znaczne zmniejszenie ilości bakterii, redukcję istniejącego zapalenia oraz ochronę tkanek przyzębia.

Czym jest test PET

To specjalistyczny, molekularno-biologiczny test diagnostyczny, wykonywany w celu oznaczenia patogenów wywołujących zapalenie przyzębia i paradontozę.
Na podstawie pobranych próbek można uzyskać informację o materiale genetycznym (DNA) patogenów. Wtedy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, można zastosować celowaną antybiotykoterapię, która doprowadzi do wyeliminowania bakterii.
Dla pacjenta oznacza to, że antybiotykoterapia zostanie wdrożona tylko wtedy, gdy będzie to konieczne.

Wykonanie testu

W celu oznaczenia patogenów wywołujących parodontozę pobiera się z chorych kieszonek dziąsłowych
specjalnymi ćwiekami papierowymi płytkę nazębną. Są one następnie przesyłane do specjalnego laboratorium.

Molekularno-biologiczny test PET wykorzystuje metodę RAL-Time PCR, dzięki której można określić
jakie bakterie i w jakich ilościach występują w danej próbce.
Niektóre bakterie są groźne dopiero wtedy, gdy występują w większej ilości lub w połączeniu z innymi bakteriami.
Ale te najgroźniejsze bakterie nawet w małej ilości powodują rozwój procesu chorobowego.

Wyniki z laboratorium są wysyłane do gabinetu razem ze zleceniem do stosowania odpowiedniego antybiotyku.
Po zakończonej pierwszej fazie leczenia trzeba przeprowadzić test kontrolny.

Strona firmowa opisująca szczegółowo test PET – PET-mip.de/pl