DiagnoCam – kamera diagnostyczna do wykrywania próchnicy

Jest to kamera do wykrywania próchnicy. Kamera posiada wielkie atuty:

  • Wykryjemy próchnicę, której jeszcze nie widać na zewnątrz.
  • Zero zdjęć RTG!

DiagnoCam szczególnie przydaje się do wykrywania tworzących się ubytków próchniczych między zębami, których to często nawet zdjęcie RTG nie jest w stanie wykryć.
Możemy także wykryć próchnicę wtórną pod wypełnieniem oraz mikropęknięcia w szkliwie.

Urządzenie to umożliwia również wykrycie zmian demineralizacyjnych na wczesnym etapie, co pozwala szybko wdrożyć leczenie nieinwazyjne, na przykład ICON.
Ogromną zaletą kamery DiagnoCam jest brak promieniowania RTG, co ma szczególne znaczenie przy badaniu kobiet w ciąży i dzieci.

W kamerze wykorzystuje się światło laserowe o długości fali 780 nm, które przenika przez strukturę zęba dając obraz podobny do zdjęcia RTG. Obszary o zmienionej mineralizacji, czyli wszystkie próchnice widoczne są jako ciemne plamy. I to tyle z podobieństwa do RTG.

Poniższe zdjęcia ilustrują DiagnoCam w naszym gabinecie przed i w trakcie badania, a jeszcze niżej znajdziecie Państwo dodatkowe informacje.

 

Więcej informacji

Przykłady wczesnego wykrywania próchnicy