Dzieci etap 4: Młodzież starsza

Młodzieży starszej proponujemy diagnostykę w kierunku zmian próchnicowych i poprawy estetyki zębów.
W początkowym etapie możemy zabezpieczyć mikro ubytki za pomocą plomb bakteriobójczych – nie wymagających borowania, płynnego szkliwa.

» Infiltracja próchnicy – Icon

Do niedawna borowanie ewentualnie fluoryzacja to były jedyne warianty do wyboru w gabinecie stomatologicznym. W tej chwili najnowsza nie inwazyjna metoda infiltracji próchnicy daje nowe możliwości. W próchnicy początkowej unikniemy borowania, nie ma utraty twardych tkanek zęba.
To właśnie jest zasługa Iconu – pierwszy na świecie preparat do infiltracji próchnicy. Preparat ten przenika do zmian próchnicowych dzięki siłom kapilarnym i blokuje drogi dyfuzji do próchnicy kwasom kariogennym (próchnicotwórczym).
Icon pozwala na krok dalej niż sama profilaktyka a chroni przed borowaniem. Icon maskuje również białe plamy (odwapnienia). To wszystko można wykonać podczas jednej wizyty.

„Nowa ERA leczenia stomatologicznego – ICON. Innowacyjna, do dziś nie znana technika bez borowania, bezbolesna i bez utraty zdrowych tkanek”

Więcej informacji na temat Icon…

» Lakowanie

Uszczelnianie bruzd i szczelin zębów jest najskuteczniejszą metodą profilaktyki próchnicy powierzchni żujących zębów niedojrzałych. Lak uniemożliwia odkładanie się płytki nazębnej w miejscach trudno dostępnych i dodatkowo wzbogaca tkanki zęba w jony fluoru.

Europejska Akademia Stomatologii Dziecięcej (EAPD) zaleca używanie w przypadku zębów mlecznych wypełnień (plomb) na bazie szkło-jonomerowej (popularnie zwanej bakteriobójczymi). Do cech tego materiału zaliczyć należy: szybki i wysoki poziom uwalniania jonów fluoru do otaczającego środowiska (kilkakrotnie wyższy w stosunku do dotychczas stosowanych materiałów).

Więcej informacji na temat lakowania…

» Piaskowanie piaskarką abrazyjną

» Lakierowanie