Próchnica zębów i grzyby

Bakterie mogą nie być jedynymi przyczynami powstawania ubytków. Niektóre grzyby mikroflory jamy ustnej mogą odgrywać główną rolę w rozwoju i nasileniu ubytków, podczas gdy inne grzyby mogą mieć działanie ochronne.

Pomimo postępów w profilaktyce próchnica zębów jest jednym z najczęstszych schorzeń na świecie. Próchnica powstaje, gdy kwas atakuje szkliwo zębów w następstwie fermentacji cukrów pokarmowych przez drobnoustroje znajdujące się w płytce nazębnej. O ile bakterie chorobotwórcze zaangażowane w ten proces są dobrze znane, rola grzybów zawartych w mikrobiocie jamy ustnej nie jest w pełni poznana.

Gatunek grzyba Candida dubliniensis wiąże się z nasileniem ubytków. Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób mikroorganizmy wchodzą w interakcje tworząc ubytki, amerykański zespół badawczy zbadał mikrobiotę płytki nazębnej na różnych etapach rozwoju ubytku. Ich badanie, opublikowane w przeglądzie Applied and Environmental Microbiology, obejmowało 33 dzieci z różnym stanem ubytków: u niektórych nie było ubytków, u innych kilka ubytków atakujących szkliwo, u innych ubytki sięgające do zębiny.

Autorzy zidentyfikowali 139 gatunków grzybów. Dwie najliczniejsze należały do ​​rodziny Candida: Candida albicans i Candida dubliniensis. Zaobserwowali, że skład mikroflory płytki nazębnej różnił się istotnie w zależności od stanu ubytków, przy czym u dzieci z próchnicą występowały ponad 4 gatunki i 12 innych u dzieci ze zdrowymi zębami.

Okazało się, że zawartość Candida dubliniensis była bezpośrednio skorelowana z nasileniem ubytków. Niektóre z pożytecznych gatunków były w stanie złagodzić rolę Staphylococcus mutans w próchnicy zębów (bakterii biorącej udział w tworzeniu ubytków) poprzez produkcję ksylitolu i związków przeciwdrobnoustrojowych.

Nowe perspektywy terapeutyczne?
Wiadomo, że Candida dubliniensis odgrywa rolę w progresji i nasileniu ubytków i może być dobrym prognostykiem ryzyka próchnicy, podsumowują autorzy. Ich praca powinna otworzyć nowe perspektywy profilaktyki i leczenia próchnicy zębów.

Źródła:
O’Connell LM, Santos R, Springer G, Burne RA i in. Specyficzne profilowanie mykobiomu zębowego wskazuje na silne zmiany taksonomiczne podczas progresji próchnicy wczesnego dzieciństwa. Appl Environ Microbiol. 2020; AEM.02825-19. [opublikowane online przed drukiem]

Artykuł pochodzi ze strony:
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/en/publications/cavities-major-role-fungi

Na koniec dodamy jeszcze coś odnośnie ksylitolu. Autorzy badania wychwycili fakt, że ksylitol ogranicza rozwój bakterii próchnicznych.
Od wielu lat o tym wspominamy – warto zwrócić uwagę na ten „zamiennik” cukru, jakim jest ksylitol właśnie.

Ilustracja tego wpisu jest poglądowa, to wizja bardziej artystyczna przedstawiająca grzyby w bardzo dużym zbliżeniu pod mikroskopem.

9 lipca 2021

Dodaj komentarz

Stomatolog z Bydgoszczy prosi o komentarz ;-)